Per-Anders Karlstad © 2007 • Oversiktsnettet

 

Nyheter

27.03.2007
Opprettet nye hovedlinker. Linker og Nyhetsarkiv med noe info.

31.03.2007
Opprettet nye hovedlinker Wlan, Om meg, Kontakt og endret Home til Hovedside. Ellers lagt inn info og oppdatert.

 


Nettverk er et generellt begrep. Men slik ordet gjenkjennes mest idag, er to eller flere datamaskiner koblet sammen for fildeling og kommunikasjon.

 

Nettverk handler om kommunikasjon. Jeg vil legge inn mest mulig informasjon på denne siden på forskjellige typer nettverk, datakommunikasjon på bitnivå samt det fysiske mediet som benyttes ved kommunikasjonen.

Som i dagligdags tale er alle former for kommunikasjon avhengig av protokoller. En protokoll er enkelt sagt en 'enighet' (sett med regler ) mellom de kommuniserende parter, da som en slags 'sosial antenne' som bestemmer hvordan noe skal foregå i gitte situasjoner.


 

Protokoll
En protokoll er delt opp i forskjellige lag.Hvert lag har hver sin prossess. Hensikten til hvert lag er å gi tjenester til sitt ovenstående lag og samtidig redusere kompleksitet på data for det ovenstående laget. Dette er gjort slik for at nye applikasjoner/hardware kun skal behøve en ny protokoll for den applikasjonen/hardwaren, slik at du ikke skal behøve og skrive om hele stacken. Det er mange prosesser i aksjon for å få en melding (data) frem til riktig datamaskin og til riktig program i et nettverk. For ryddighetens skyld samt enighet om de funksjoner som må gjøres, er det laget en kommunikasjonsmodell i flere lag. Hvert lag inneholder et sett med arbeidsoppgavers om hva skal gjøres. Vi har OSI og TCP/IP referanse-modellene...

...les mer

 

Nettverkstyper
Internett består av flere forskjellige typer nettverk. Disse nettverkene kalles Lan, Man og Wan. Jeg skal forklare hva hver av disse innebærer...

...les mer

 

Nettverkskabler
De fleste har idag vært borte i uttrykket tp-kabel, det finnes flere forskjellige typer av dette. Vi benytter betegnelsene som Cat3, Cat5 osv, hvor Cat betyr Category. Hvis man kommer over det ikke så uvanlige Cat5e, så står e'en for exstended. Altså en forbedret versjon av Cat5.

...les mer

 

Hub/Switch/Ruter/Bridge
Enheter det er viktig å vite forskjellen på. I de fleste hjem idag er det satt opp en trådløs ruter med innebygd switch. Den trådløse delen går jeg nærmere inn på under linken Wlan. 

...les mer 

 

 


WebansvarligNavn: Per-Anders Karlstad
Mer info: Se blogg