Per-Anders Karlstad © 2007 • Oversiktsnettet

Nyheter

27.03.2007
Opprettet nye hovedlinker. Linker og Nyhetsarkiv med noe info.

31.03.2007
Opprettet nye hovedlinker Wlan, Om meg, Kontakt og endret Home til Hovedside. Ellers lagt inn info og oppdatert.

02.11.2007
Innebandy1 
Innebandy2

 


Velkommen til Oversiktsnettet

På disse sidene vil jeg skrive en del om mine egne erfaringer innen nettverk, nyttig programvare samt diverse annet som skulle dukke opp underveis. Jeg vil opprette en egen blogg med informasjon om meg selv.

For å kunne ha en ide om fremtiden, må man først kunne si litt om historien. Derfor vil jeg skrive litt om internett's historie.

 

Starten på det vi idag kjenner til som internett begynte med konseptet pakke-svitsjing. De tidligste ideene om et datanettverk startet i august 1962 og ble da formulert av Joseph Licklider ved MIT. I en serie artikler tok han for seg sitt konsept om "galaktiske nettverk". Licklider's ideer den gang tok for seg nesten alt som Internett er idag.
Uavhengig av dette, i 1963/64 utførte Paul Baran hos RAND Corporation en utredning over temaet "distribuerte systemer og kommunikasjon". Denne utredningen ble gjort for det Amerikanske flyvåpenet hvor Baran fremsatte ideen om pakke-svitsjing som basis for kommunikasjon mellom distribuerte systemer. Utredningen ble overlevert flyvåpenet i august 1964 men ble da desverre arkivert og glemt.

Heldigvis, da uvitende om utredningen og Baran's tanker, utviklet Donald W. Davis ved National physics laboratory (NPL) i England de samme tankene og en plan for eksperimentell utprøving av dette ble foreslått av Davis i 1966. Noen år senere ble planen realisert. Bestående av en enkel pakke-svitsj tilkoblet noen få datamaskiner (vertsmaskiner) ble dette dermed verdens første lokale datanett.
Den tekniske utviklingen av internett foregikk hovedsaklig i 1968 - 1980, dette under ledelse av det amerikanske selskapet ARPA ( Advanced Researche Projects Agency ). Det var i samarbeide med en rekke forskningsmiljøer i USA og et i England og Norge at arbeidet skjedde.
Utviklingen har deretter hvert eksplosiv, kommunikajon og transport er etter min mening den absolutt viktigste utviklingen også i fremtiden. Sannsynligvis blir det like rask utvikling de neste 50 årene, om ikke eksponentiellt raskere.

 

 

 


Webansvarlig 

Navn: Per-Anders Karlstad
Mer info: Se blogg